Zajamčena kvaliteta prijevoda,
poštivanje rokova i čuvanje poslovne tajne

Kontakt

Aleksandra David

prof. engleskog i njemačkog jezika
Stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik

Tel.: 00385 91 5394873
E-mail: aleksandra.david@gmail.com

Snježana Ćirić

prof. engleskog i njemačkog jezika
Stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik

Tel.: 00385 91 5031185
E-mail: snjezanaciric@yahoo.com

 

 

Impressum

 

Fusnota d.o.o. za prevođenje
Sjedište: Ivanečka 15, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080521281

Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 HRK
u cijelosti uplaćen.

Članovi uprave-direktori:
Aleksandra David i Snježana Ćirić

Račun:
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
2402006-1100434766, 2402006-1500008225